Image

OBECNÉ VLASTNOSTI

Produkty pokrývají kompletní škálu komponent pro řízení inteligentních domů. Základními prvky jsou vstupní, výstupní moduly a to jak digitální, tak i analogové. Moduly jsou k dispozici v několika variantách. Odlišují se počtem signálů, které dokážou zpracovat a úrovní těchto signálů. Inteligenci jednotlivých modulů zajišťují procesory ARM, které poskytují maximální výkon i v zákaznicky náročných aplikacích (programový cyklus < 1ms). Procesorové moduly implementují běžné komunikační rozhraní (Ethernet, KNX, RS485, RS232 aj.) s řadou běžně podporovaných protokolů (MODBUS, BACnet aj.)

Modularita

Komponenty používají velikosti modulů, které jsou standardizovány pro jednoduché umístění do běžných domovních rozvaděčů. Šířka modulu je 1M až 6M (1M = 18mm dle DIN 43880). Výška modulu je 90mm a hloubka 63mm.

Instalace a rozšiřitelnost

Moduly se umísťují na lištu DIN a jsou mezi sebou propojeny pomocí univerzální sběrnice, která je vložena do lišty DIN. Sběrnice zajišťuje napájení jednotlivých modulů včetně datové komunikace mezi nimi. Tím je značně usnadněna instalace, protože jednotlivé moduly nevyžadují ke své činnosti žádné podružné vodiče.

Úsporné režimy

Použitý hardware je navržen s ohledem na optimalizaci spotřeby. Inteligentní obvody jednotlivých modulů podporují přechody do režimu spánku a další optimalizační strategie. A to zcela automaticky dle úvodního nastavení jednotlivých programových úloh. V praxi to znamená minimalizaci spotřeby a tím i úspory v provozních nákladech.

Distribuovaný software

Řešení podporuje implementaci aplikační logiky přímo do jednotlivých modulů (například vstupně/výstupní moduly). Díky tomu jsou jednotlivé řídicí funkce autonomní a nezávislé na chodu jiných modulů, včetně centrální jednotky.

Moduly zpracovávají svoji aplikační logiku nezávisle na zbytku systému. Zapnutí světla pomocí spínače umístěného na zdi může být ve skutečnosti řešeno pouze na úrovni aplikační logiky jediného modulu, ke kterému je fyzicky dané světlo připojeno.

Konfigurace a programování

Pro většinu základních požadavků systém nevyžaduje znalosti programování. Dodávané programové vybavení bylo od samého začátku tvořeno s cílem, aby veškeré činnosti s uvedením systému do provozu bylo možné provádět pomocí konfiguračních voleb a parametrizace. K tomu slouží jednoduché intuitivní uživatelské rozhraní, které lze používat bez omezení i z mobilních zařízení. V případě potřeby je k dispozici vývojové prostředí, ve kterém lze vytvořit i specifické zákaznické požadavky. Podporovány jsou platformy Apple iOS, Google Android a PC.